Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023

PDF   Uchwała Nr XVIII.230.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023.pdf


PDF   Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023.pdf

Wersja XML