Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała

PDF   Uchwała Nr XVIII.231.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała.pdf

Wersja XML