Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała:

PDFUchwała numer XIX.245.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 maja 2021roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rejonie ulicy Prudnickiej w Białej.pdf

PDFUchwała numer XXIV.236.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.pdf

PDFUchwala numer XXXIV.389.2014 z dnia 15 listopada 2014 roku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.pdf

PDFUchwała numer XXV.284.09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała w Gminie Biała.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chrzelice:

PDFUchwala numer XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice.pdf

PDFMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chrzelice - załącznik graficzny.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Gostomia:

PDFUchwała numer XV.139.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała.pdf

PDFUchwała numer XXX.314.06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w Gminie Biała.pdf

PDFMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Gostomia - załącznik graficzny.pdf.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Pogórze:

PDFUchwała numer XII.104.2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze.pdf

PDFMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Pogórze - załącznik graficzny.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków:

PDFUchwała numer XXXII.362.2014 z dnia 12 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków.pdf

PDFUchwała numer XXXVII.411.10 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków.pdf

PDFMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków - załącznik graficzny.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Łącznik:

PDFUchwała numer III.23.2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik.pdf

PDFMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Łącznik - załącznik graficzny.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rostkowice:

PDFUchwała numer XXX.315.06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rostkowice w Gminie Biała.pdf

PDFMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Rostkowice - załącznik graficzny.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Solec:

PDFUchwała numer XXX.316.06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solec.pdf

PDFMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Solec - załącznik graficzny.pdf.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wilków:

PDFUchwała numer XXX.317.06 z dnia 30 czerwca 2006 roku W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków w Gminie Biała.pdf

PDFMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wilków - załącznik graficzny.pdf


Mapa planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na portalu:

Brak opisu obrazka

Wersja XML