Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Śmicz, gmina Biała.Ogłoszenie  PDFOgloszenie .pdf
SIWZ  PDFSIWZ .pdf
   
Załączniki

 DOCZal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc

DOCZal_nr_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_art_22.doc

DOCZa_nr_3_do_SIWZ.doc

RTFZal_nr_4_do_SIWZ_Projekt_Umowy.rtf

PDFZal_nr_5a_do_SIWZ_0.1 STRONA TYTUŁOWA.pdf

PDFZal_nr_5b_do_SIWZ_0.2 SPIS TREŚCI.pdf

PDFZal_nr_5c_do_SIWZ_1 Wymagania ogólne.pdf

PDFZal_nr_5d_do_SIWZ_2 Odtworzenie trasy.pdf

PDFZal_nr_5e_do_SIWZ_3 Roboty ziemne wymagania ogólne.pdf

PDFZal_nr_5f_do_SIWZ_4 Regulacje studzienek.pdf

PDFZal_nr_5g_do_SIWZ_5 Koryta.pdf

PDFZal_nr_5h_do_SIWZ_6 Podbudowa z kruszywa.pdf

PDFZal_nr_5i_do_SIWZ_7 Skropienie warstw konstrukcyjnych.pdf

PDFZal_nr_5j_do_SIWZ_8 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.pdf

PDFZal_nr_5k_do_SIWZ_9 Utwardzenie poboczy.pdf

PDFZal_nr_6_do_SIWZ_kosztorys_ofertowy.pdf

PDFZal_nr_7a_do_SIWZ_Projekt_Śmicz.pdf

PDFZal_nr_7b_do_SIWZ_Śmicz sytuacja.pdf

PDFZal_nr_7c_do_SIWZ_Śmicz profil.pdf

PDFZal_nr_7d_do_SIWZ_przekroje.pdf

Zawiadomienie o wyborze ofery PDFZawiadomienie_o_wyborz_oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Zając
Data wytworzenia: 2011-05-30

 

Wersja XML