Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.46.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. po rozpatrzeniu  ofert na zadania publiczne w zakresie:

  1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.
  2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.

stwierdza, co następuje:

Na zadanie „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”  wpłynęła jedna oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ulica Szpitalna 5a, 48-010 Opole.
Data wpływu – 31.01.2019 r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie:  Stacja Opieki Caritas w Białej ul. Stare Miasto 24, 48-210 Biała.

Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym  Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji  wyżej wymienionego zadania .

Kwota dofinansowania  zadania z budżetu gminy na rok 2019  wynosi  95.000,00 zł.

Na zadanie „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”  wpłynęła jedna oferta złożona przez:

  1. Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, 48-010 Opole.

Data wpływu oferty – 31.01.2019 r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie: Stacja Opieki Caritas w Białej ul. Stare Miasto Nr 24, 48-210 Biała,

Oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu spełniła wymagania zawarte w Ogłoszeniu konkursu i uzyskała większą ilość punktów w postępowaniu konkursowym, w związku z tym Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji wyżej wymienionego zadania.

Kwota dofinansowania zadania z budżetu gminy na rok 2019 wynosi  50.000,00 zł. 

Biała, 26.02.2019 r.

Jadwiga Małota
Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Wersja XML