Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej

Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10
48-210 Biała
Brak opisu obrazka

 

Strona www: www.biala.gmina.pl
Strona BIP: www.bip.biala.gmina.pl
Adres e-mail:
Telefon: 77 438 85 31
Faks: 77 438 76 79
Godziny pracy: poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00
Burmistrz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 do 17:00
NIP: 755-10-03-699 - Urząd Miejski w Białej
755-19-12-048 - Gmina Biała
REGON: 000527977 - Urząd Miejski w Białej
531413343 - Gmina Biała
Konto bankowe nr: 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013
rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami

32 8903 0002 2001 0000 2020 0142
rachunek opłat za czynsze w lokalach gminnych


29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
rachunek wpłat pozostałych (m.in. podatki, opłata skarbowa, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) 

IBAN: PL 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
SWIFT: POLUPLPR

Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego


Brak opisu obrazka Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


Prawo obywateli do informacji publicznej zapewnia art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi:
„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. „

 Szczegółowo kwestię udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej / Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm/ oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się informacje na czas ich ważności lub użyteczności, po tym okresie wszystkie informacje są przenoszone do archiwum. Aby przeglądać informacje przeniesione do archiwum należy skorzystać z   zakladki wyszukiwanie zaznaczając opcję "również w archiwum".

Wersja XML