Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2006

Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej rok 2006

 

 1. Protokół z kontroli problemowej wykonania zadań z zakresu spraw paszportowych przeprowadzonej w dniu 17 lutego 2006 r. przez Opolski Urząd Wojewódzki.
  (więcej ... DOCProtokół z kontroli problemowej.doc)
   
 2. Protokół z kontroli gospodarki finansowej za rok budżetowy 2005, przeprowadzonej w dniach 27, 28 marca 2006 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej.
  (więcej ... DOCProtokół z kontroli finansowej.doc)
   
 3. Kontrola realizacji projektu "Wiejskie Centrum Integracji w Chrzelicach", przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2006 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  (więcej ... DOCInformacja pokontrolna z kontroli.doc)
   
 4.  Protokół kontroli archiwum zakładowego, przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2006 r. przez Archiwum Państwowe w Opolu
  (więcej ... DOCProtokół kontroli archiwum.doc)


   
Wersja XML