Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2012

Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej w roku 2012

 1. Kontrola finansowa przeprowadzona w dniu 16 kwietnia 2012 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej:
  - PDFprotokół kontroli
   
 2. Kontrola archiwum USC przeprowadzona w dniu 25 czerwca 2012 roku przez Archiwum Państwowe w Opolu:
  - PDFprotokół kontroli
   
 3. Kontrola wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w dniu 15 czerwca 2012 roku przez Opolski Urząd Wojewódzki:
  - PDFprotokół kontroli
   
 4. Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona w dniu 1 października 2012 roku przez Archiwum Państwowe w Opolu:
  - PDFprotokół kontroli

   
Wersja XML