Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"

Logo akcji Brak opisu obrazka
 
Gmina Biała w akcji społecznej  
„Przejrzysta Polska”
 
        Gmina Biała w roku 2005 i 2006 uczestniczyła w akcji społecznej „Przejrzysta Polska” prowadzonej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu:
Polsko – Amerykańskej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.
 
 
        Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, przyczynienie się do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzania aktywności obywatelskiej.
Adresatem akcji były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chciały udoskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążyć do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. 
        Gmina Biała przystąpiła do akcji z przeświadczenieniem, że nie jesteśmy doskonali ale chcemy polepszyć jakość pracy Urzędu Miejskiego.
Zależy nam aby w tut. Urzędzie klienci obsługiwani byli kompetentnie, sprawnie.
Chcemy ułatwić mieszkańcom dostęp do spraw urzędowych, a Urząd był postrzegany coraz lepiej.
 
        Udział w akcji polegał na zrealizowaniu sześciu obligatoryjnych zadań oraz wybranych zadań dodatkowych. Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia tj: 
 

 

 
Nagrodą za wykonanie zadań było uhonorowanie Gminy przez organizatorów specjalnym certyfikatem „Przejrzystej Polski”,  umieszczenie na tzw. „mapie przejrzystości” oraz przyznaniem wyróżnienia.
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


Szczegóły o akcji znajdują się na stronie www.przejrzystapolska.pl
 
 
 
Realizacja zadań:
 

 

Wersja XML