Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"

Strona archiwalna

 

Logo akcji Brak opisu obrazka

Gmina Biała w akcji społecznej  „Przejrzysta Polska”.

Gmina Biała w roku 2005 i 2006 uczestniczyła w akcji społecznej „Przejrzysta Polska” prowadzonej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu:

Polsko – Amerykańskej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, przyczynienie się do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzania aktywności obywatelskiej.

Adresatem akcji były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chciały udoskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążyć do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. 

Gmina Biała przystąpiła do akcji z przeświadczenieniem, że nie jesteśmy doskonali ale chcemy polepszyć jakość pracy Urzędu Miejskiego.

Zależy nam aby w tut. Urzędzie klienci obsługiwani byli kompetentnie, sprawnie.

Chcemy ułatwić mieszkańcom dostęp do spraw urzędowych, a Urząd był postrzegany coraz lepiej.

        Udział w akcji polegał na zrealizowaniu sześciu obligatoryjnych zadań oraz wybranych zadań dodatkowych. Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia tj: 

Zasady:

Nagrodą za wykonanie zadań było uhonorowanie Gminy przez organizatorów specjalnym certyfikatem „Przejrzystej Polski”,  umieszczenie na tzw. „mapie przejrzystości” oraz przyznaniem wyróżnienia.

Brak opisu obrazkaWyróżnienie djasfdj dshgf sahgf shg fsahg fsahg fshg fsh gfsh fshdg fsdg fjgds fgd

 

 

   Szczegóły o akcji znajdują się na stronie www.przejrzystapolska.pl

 

Realizacja zadań:

 

 

Wersja XML