Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Białej o wysokości funduszu sołeckiego na 2020 r

INFORMACJA BURMISTRZA BIAŁEJ

Realizując uchwałę nr VI.34.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz wypełniając wymóg art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 z późn. zm.) informuję, że wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo w Gminie Biała na 2020 rok, wyliczona na podstawie algorytmu zawartego w art. 3 ust. 1 w/w ustawy wynosi:

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm)

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1

Przedmieście

417

23 456,59 zł

2

Browieniec Polski

139

12 887,82 zł

3

Brzeźnica

253

17 221,78 zł

4

Chrzelice

600

30 413,74 zł

5

Czartowice

115

11 975,41 zł

6

Dębina

91

11 063,00 zł

7

Frącki

98

11 329,12 zł

8

Gostomia

428

23 874,78 zł

9

Górka Prudnicka

192

14 902,73 zł

10

Grabina

448

24 635,13 zł

11

Józefów

111

11 823,34 zł

12

Kolnowice

244

16 879,62 zł

13

Krobusz

291

18 666,43 zł

14

Laskowiec

92

11 101,01 zł

15

Ligota Bialska

359

21 251,60 zł

16

Łącznik

1 034

38 017,17 zł

17

Miłowice

117

12 051,44 zł

18

Mokra

148

13 229,98 zł

19

Nowa Wieś

210

15 587,04 zł

20

Ogiernicze

144

13 077,91 zł

21

Olbrachcice

330

20 149,10 zł

22

Otoki

182

14 522,56 zł

23

Pogórze

601

30 451,75 zł

24

Prężyna

288

18 552,38 zł

25

Radostynia

393

22 544,18 zł

26

Rostkowice

206

15 434,97 zł

27

Solec

195

15 016,78 zł

28

Śmicz

481

25 889,69 zł

29

Wasiłowice

163

13 800,23 zł

30

Wilków

168

13 990,32 zł

Łącznie

8 538

543 797,60 zł


Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Wersja XML