Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28 sierpnia 2019

Termin: 28.08.2019, g. 13:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

  1. Zapoznanie się i rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Białej.
Wersja XML