Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych"

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXFormularz Oferty.docx
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ OPZ.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ_ Istotne postanowienia umowy_.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ_Wykaz PPE.pdf
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie art. 25a ust.1.docx
DOCXZałącznik nr 5_Grupa Kapitałowa.docx
DOCXUpoważnienie zmiany sprzedawcy.docx
DOCXWykaz dostaw dokument składany na wezwanie.docx

Wersja XML