Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2020

PDFInformacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2020 roku.pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu za III kwartały 2020 r.pdf


PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.353.2020 Burmistrza Białej z dnia 14-08-2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej i.pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu za II kwartały 2020 r.pdf


PDFBudżet Gminy Biała na 2020 r.pdf

PDFWieloletnia Prognoza Gminy Biała na lata 2020-2028.pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.pdf


PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu.pdf


PDF1. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała.pdf

PDF2. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2020 r..pdf

PDF3. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2020 wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem.pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028.pdf

Wersja XML