Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 grudnia 2019

Termin: 16.12.2019, g. 13:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. Otwarcie posiedzenie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zapoznanie się i rozpatrzenie wniesionej skargi.
 4. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML