Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja dotycząca zapisów:

Zapisy:
telefon: 77 438 17 00
e-mail: info@powiatprudnicki.pl
lub
telefon: 77 438 17 09
e-mail: k.kaczor@powiatprudnicki.pl

Od 1 stycznia 2020  roku usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzony będzie mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: nieodpłatna mediacja oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmie także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Prudnickim a Gminą Biała mobilny punkt nieodpłatnej pomocy usytuowany jest przy ul. Kościuszki 10, 48-210 Biała

(Centrum Społeczno - Kulturalne, II piętro, tj. budynek dawnego kościoła ewangelickiego).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Białej udzielana jest w każdy czwartek w godzinach:

  1. od 8:00 do 10:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny;
  2. od 10:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat.

UWAGA!!!
OD 2020 ROKU UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.


Numer telefonu do punktu: 77 5520626


PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf
 

Wersja XML