Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020

Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.

Nabór wniosków będzie trwał od 27 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekretariacie, ul. Rynek 10, pok.13 komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.


PDFOgłoszenie o dofinansowaniu do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020.pdf

DOCOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.doc
PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf
PDFOświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.pdf
DOCOświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.doc
PDFProtokół komisyjnego odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości.pdf
PDFRegulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.pdf
PDFUmowa o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
PDFWniosek na dofinansowanie.pdf
DOCWniosek na dofinansowanie.doc
PDFZgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Białej wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
DOCZgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Białej wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.doc

Wersja XML