Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

PDF   Uchwała Nr XXII.156.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 04-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf

PDF   Uchwała Nr XI.136.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf

Wersja XML