Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie

Centrum informacji o Środowisku uruchomiło nową aplikację udostępniającą wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dostosowaną do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępneo wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).
Wszystie karty informacyjne wprowadzone i udostępnione przez Urząd Miejski w Białej są dostępne za pośrednictwem strony:

www.ekoportal.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska.
 

 

Wersja XML