Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie wniosków – program „Czyste powietrze”

W celu ułatwienia mieszkańcom gminy korzystanie z programu „Czyste powietrze” Gmina Biała zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na podstawie którego wnioski do programu można składać
w Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10 pok. nr 1a / parter/ i nr 17 /II piętro/.

Program przewiduje dofinansowania między innymi na:

Zgodnie z podpisanym porozumieniem do zadań gminy będzie należała weryfikacja wniosków, w razie potrzeby doradztwo przy ich sporządzaniu i ich przyjmowanie.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego
w Białej pod numerami telefonu 77 4388557 i 77 4388537 lub osobiście w wyżej wskazanych miejscach.

Szczegóły programu na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu http://www.wfosigw.opole.pl

 

Burmistrz Białej

Edward Plicko


 

Wersja XML