Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2019

PDF1. Gmina Biała - Bilans z wykonania budżetu.pdf
PDF2. Gmina Biała - Bilans jednostki.pdf
PDF3. Gmina Biała - Informacja dodatkowa.pdf
PDF4. Gmina Biała - Rachunek zysków i strat.pdf
PDF5. Gmina Biała - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


PDF1. Urząd Miejski w Białej - Bilans Urzędu.pdf
PDF2. Urząd Miejski w Białej - Informacja dodatkowa.pdf
PDF3. Urząd Miejski w Białej - Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
PDF4. Urząd Miejski w Białej - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Wersja XML