Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2020

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) poniżej przedstawiam informacje dotyczące wysokości przekazywanej dotacji dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, zgodnie z wyliczeniem:

 

I aktualizacja

(czerwiec 2020 r.)

II aktualizacja

(październik 2020 r.)

Podstawowa kwota dotacji w zł (miesięcznie na ucznia)

974,28

978,45

Statystyczna liczba uczniów

737,01

998,33

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

6,33

10,32

Najbliższa Gmina

Głogówek

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17), niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą specjalną, niespełniającą warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej nią kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

 

Jadwiga Małota

Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Wersja XML