Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej

I n f o r m a c j a
Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
z dnia 2 listopada 2010r.w sprawie publicznego losowania składów osobowych
Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 17 w Grabinie
 i  Nr 18 w Białej.


Działając na podstawie  § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych , wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy      i rad dzielnic m.st. Warszawy  (MP Nr 61 poz.641 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Białej


i n f o r m u j e


że,  w dniu 5 listopada 2010r. o godz. 1100 w siedzibie Komisji tj, w Urzędzie Miejskim w Białej (sala nr 4 na parterze) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych dwóch obwodowych komisji wyborczych tj.

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie:
    z 7 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 6 osób.

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej:
     z 8 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 6 osób.


         Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                                   /-/  Barbara Semerga

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Semerga
Data wytworzenia: 2010-11-02
Wersja XML