Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Białej o wysokości funduszu sołeckiego na 2021 r

INFORMACJA BURMISTRZA BIAŁEJ

Realizując uchwałę nr VI.34.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz wypełniając wymóg art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 z późn. zm.) informuję, że wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo w Gminie Biała na 2021 rok, wyliczona na podstawie algorytmu zawartego w art. 3 ust. 1 w/w ustawy wynosi:

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm)

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1

Przedmieście

417

26 712,49 zł

2

Browieniec Polski

139

14 676,72 zł

3

Brzeźnica

249

19 439,07 zł

4

Chrzelice

597

34 505,43 zł

5

Czartowice

113

13 551,07 zł

6

Dębina

94

12 728,48 zł

7

Frącki

123

13 984,01 zł

8

Gostomia

420

26 842,37 zł

9

Górka Prudnicka

188

16 798,13 zł

10

Grabina

412

26 496,02 zł

11

Józefów

113

13 551,07 zł

12

Kolnowice

232

18 703,07 zł

13

Krobusz

285

20 997,66 zł

14

Laskowiec

93

12 685,18 zł

15

Ligota Bialska

341

23 422,13 zł

16

Łącznik

1 025

43 294,15 zł

17

Miłowice

116

13 680,95 zł

18

Mokra

146

14 979,77 zł

19

Nowa Wieś

207

17 620,72 zł

20

Ogiernicze

143

14 849,89 zł

21

Olbrachcice

332

23 032,49 zł

22

Otoki

186

16 711,54 zł

23

Pogórze

579

33 726,14 zł

24

Prężyna

281

20 824,48 zł

25

Radostynia

396

25 803,31 zł

26

Rostkowice

201

17 360,95 zł

27

Solec

194

17 057,89 zł

28

Śmicz

467

28 877,20 zł

29

Wasiłowice

167

15 888,95 zł

30

Wilków

169

15 975,54 zł

  Łącznie 8 425 614 776,87 zł


Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała Biała, dnia 23 lipca 2020 r.

Wersja XML