Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07 października 2020 r

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego:

 1. Działka 1390/6, km. 21, obręb Biała, pow. 0,0624 ha, KW. OP1P/00055692/3 jako własność Gminy Biała.
 2. Działka 1390/2, km. 21, obręb Biała, pow. 0,0117 ha, KW. OP1P/00046239/4 jako własność Gminy Biała.
 3. Działka 1390/1, km. 21, obręb Biała, pow. 0,0321 ha, KW. OP1P/00045470/8 jako własność Gminy Biała.
 4. Działka 1390/9, km. 21, obręb Biała, pow. 0,0075 ha, KW. OP1P/00056439/9 jako własność Gminy Biała.
 5. Działka 1390/5, km. 21, obręb Biała, pow. 0,0140 ha, KW. OP1P/00056439/9 jako własność Gminy Biała.
 6. Działka 1387/2, km. 21, obręb Biała, pow. 0,0708 ha, KW. OP1P/00045471/5 jako własność Gminy Biała.
 7. Działka 1387/3, km. 21, obręb Biała, pow. 0,2124 ha, KW. OP1P/00057011/0 jako własność Gminy Biała.
 8. Działka 1386/4, km. 21, obręb Biała, pow. 0,0740 ha, KW. OP1P/00057011/0 jako własność Gminy Biała.
 9. Działka 1387/4, km. 21, obręb Biała, pow. 0,0036 ha, KW. OP1P/00049238/8 jako własność Gminy Biała.

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.379.2020 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2020 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek 1390/6, 1390/2, 1390/1, 1390/9, 1390/5, 1387/2, 1387/3, 1386/4, 1387/4 km.21 na rzecz użytkownika wieczystego, ustaleni.pdf

PDF  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego z dnia 07 października 2020 r - skan.pdf


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym:

 1. Działka 323/4, km.3, obręb Radostynia, o pow. 0,0423 ha, KW. OP1P/00051972/2 jako własność Gminy Biała.

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.378.2020 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2020 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 323/4 km.3 o pow. 0,0423 ha położonej w Radostyni.pdf

PDF  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego z dnia 07 października 2020 r - skan.pdf

Wersja XML