Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028

PDF   Uchwała Nr XIV.183.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-08-2020 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”.pdf

Wersja XML