Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Położenie gminy Biała:

Gmina Biała położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego nad rzeką o tej samej nazwie. Gmina Biała wchodzi w skład powiatu prudnickiego, do którego należą również gminy, Lubrza oraz Głogówek. Od północy gmina Biała graniczy z gminą Prószków, od południa z gminami Prudnik i Lubrza, od zachodu z gminą Korfantów, od wschodu z gminami Głogówek i Strzeleczki. Ponadto gmina leży na skrzyżowaniu ważnych dla województwa szlaków komunikacyjnych.


Liczba mieszkańców:

 1. Biała - 2288,
 2. Browiniec Polski - 130,
 3. Brzeźnica - 243,
 4. Chrzelice - 604,
 5. Czartowice - 110,
 6. Dębina - 94,
 7. Gostomia - 408,
 8. Górka Prudnicka - 191,
 9. Grabina - 405,
 10. Józefów - 105,
 11. Kolnowice - 224,
 12. Kolnowice-Kokot - 4,
 13. Krobusz - 283,
 14. Laskowiec - 98,
 15. Ligota Bialska - 338,
 16. Łącznik - 998,
 17. Miłowice - 110,
 18. Mokra - 149,
 19. Nowa Wieś Prudnicka - 197,
 20. Ogiernicze - 142,
 21. Olbrachcice - 325,
 22. Otoki - 178,
 23. Pogórze - 686,
 24. Prężyna - 276,
 25. Radostynia - 387,
 26. Rostkowice - 190,
 27. Solec - 194,
 28. Śmicz - 453,
 29. Wasiłowice - 157,
 30. Wilków - 162.

RAZEM: 10129 (stan na dzień 31 grudnia 2021 roku)


Powierzchnia:

Gmina Biała obejmuje swoim zasięgiem miasto Biała oraz 30 sołectw, w tym: Browiniec Polski, Brzeźnica, Chrzelice, Czartowice, Dębina, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów, Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Przedmieście, Radostynia, Rostkowice, Solec, Śmicz, Wasiłowice oraz Wilków. Łącznie ich powierzchnia wynosi 19.600 ha, tj. około 196 km2 , co stanowi 2,08% ogólnej powierzchni województwa (9 412 km2 ).