Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2021

PDF  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Biała.pdf

PDF  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Biała na 2021 rok.pdf


PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu.pdf


PDFZarządzenie OR.0050.395.2020 - projekt budżetu Gminy Biała na 2021 r.pdf

PDFZarządzenie OR.0050.394.2020 - projekt WPG Gminy Biała na lata 2021-2028.pdf

Wersja XML