Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała na dzień 20 listopada 2020 r

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11:

  1. JANUSZ OLSCHENKA
  2. JÓZEF KOGUT
Wersja XML