Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan dokumentu.pdf
ODTZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.odt


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
ODTzał. nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty Wykonawcy.odt
ODTzał. nr 2 i 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu.odt
ODTzał. nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa.odt
DOCzał. nr 5 do SIWZ - Umowa.doc
XLSZał.nr.1.1-kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.10 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.11 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.2 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.3 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.4 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.5 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.6 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.7 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.8 -kosztorys do SIWZ.xls
XLSZał.nr.1.9 -kosztorys do SIWZ.xls
 

Wersja XML