Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samowystarczalność energetyczna gminy Biała – etap I

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
ODTZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.odt
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan dokumentu.pdf
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert - skan dokumentu.pdf

DOCXInformacja z sesji otwarcia ofert.docx


PDFPytania i odpowiedzi.pdf

PDFZałącznik do odpowiedzi.pdf


DOCXFormularz oferty.docx
DOCXKarta gwarancyjna.docx
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXWzór umowy.docx
DOCXZałącznik A - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu.docx
DOCXZałącznik B - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik C - Wykaz robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik D - Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych.docx
DOCXZałącznik E - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym.docx
 

Wersja XML