Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizacje energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w Białej - skan dokumentu.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizacje energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w Białej - wersja tekstowa.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert - skan dokumnentu.pdf

DOCXInformacja z sesji otwarcia ofert.docx


PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf


Uwaga aktualizacja trzech plików

DOCXFormularz oferty - aktualny.docx
DOCXZałącznik A Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - aktualny.docx
DOCXZałącznik C Wykaz robót budowlanych - aktualny.docx

PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - skan dokumentu.pdf
DOCZawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc
PDFPytania ofertowe i odpowiedzi - Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej z dnia 04.12.2020 - skan dokumentu.pdf
DOCXPytania ofertowe i odpowiedzi - Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej z dnia 04.12.2020.docx
PDFPytania ofertowe i odpowiedzi - Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej z dnia 09.12.2020 - skan dokumentu.pdf
DOCXPytania ofertowe i odpowiedzi - Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej z dnia 09.12.2020.docx
PDFPytania ofertowe i odpowiedzi - Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej z dnia 14.12.2020 - skan dokumentu.pdf
DOCXPytania ofertowe i odpowiedzi - Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej z dnia 14.12.2020.docx
PDFPytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego.pdf

PDFDecyzja konserwatorska pozwalająca na przeprowadzenie robót budowlanych - skan dokumentu.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu - skan dokumentu.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFAudyt - Urząd Gminy Biała.pdf
DOCXFormularz oferty.docx
DOCXKarta gwarancyjna.docx
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy.pdf
PDFPytania i odpowiedzi do specyfikacji - skan dokumentu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXWzór umowy.docx
DOCXZałącznik A - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik B - Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. V.1.3.docx
DOCXZałącznik C - Wykaz robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik D - Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych.docx
DOCXZałącznik E - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym.docx

INWENTARYZACJA:


PDFElewacje.pdf
PDFPrzekrój A-A.pdf
PDFPrzekrój B-B.pdf
PDFRzut dachu.pdf
PDFRzut I piętra.pdf
PDFRzut II piętra.pdf
PDFRzut parteru.pdf
PDFRzut piwniy.pdf
PDFRzut poddasza.pdf
PDFUM Biała - Opis inwentaryzacji.pdf

Wersja XML