Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 16 grudnia 2020

Termin: 16 grudnia 2020, godzina 10:00.

Miejsce: Urząd Miejski w Białej.

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
 2. 2. Rozpatrzenie i zajęcie stanowiska w sprawie wniesionego pisma Przewodniczącej rady klasy w Zespole Szkól Podstawowych w Łączniku

  PDFPismo Przewodniczącej rady klasy z ZSP w Łączniku.pdf

 3. 3. Zakończenie
Wersja XML