Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy pomniku Ofiar I Wojny Światowej w parku miejskim w Białej

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
ODTZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.odt
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan dokumentu.pdf
DOCXInformacja z sesji otwarcia ofert.docx
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert - skan dokumentu.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu - skan dokumentu.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu z Biuletynu Zamówień Publicznych.pdf
DOCXFormularz oferty.docx
DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - skan dokumentu.pdf
DOCXWzór umowy.docx
DOCXZałącznik A Oświadczenia Ofertenta.docx
DOCXZałącznik B Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik C Wykaz robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik D Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych.docx
DOCXZałącznik E Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym.docx
DOCXZałącznik nr 1 do umowy karta-gwarancyjna.docx


PDFMuszla koncertowa - Przedmiar robót.pdf
PDFOpis techniczny Muszla koncertowa.pdf
PDFPozwolenie budowlane - skan dokumentu.pdf
PDFProjekt Zagospodarowania Terenu.pdf
PDFRysunek 1 - Elewacje.pdf
PDFRysunek 2 - Przekroje i rzut dachu.pdf
PDFRysunek 3 - Przekrój przez schody terenowe.pdf
PDFRysunek 4 - Przekrój przez chodnik.pdf
PDFRysunek 5 - Rzut fundamentów i przyziemia.pdf
PDFRysunek 6 - Schemat ławek parkowych.pdf
PDFRysunek 7 - Wizualizacja konstrukcji muszli.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
 

Wersja XML