Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nowej Wsi Prudnickiej

PDF  Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 10 lutego 2021 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - skan dokumentu.pdf

ODT  Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 10 lutego 2021 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wersja tekstowa.odt

ODTObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 10 lutego 2021 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wersja tekstowa.odt


PDF  Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 25 stycznia 2021 roku o wydanych uzgodnieniach - skan dokumentu.pdf

DOCX  Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 25 stycznia 2021 roku o wydanych uzgodnieniach - wersja tekstowa.docx


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania - skan.pdf

DOCXObwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania.docx

Wersja XML