Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa budynku remizy strażackiej wraz z świetlicą wiejską w Ligocie Bialskiej

PDFObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 03 marca 2021o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - skan dokumentu.pdf

ODTObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 03 marca 2021o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wersja tekstowa.odt


ODTObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 15 lutego 2021 roku o wydanych uzgodnieniach - wersja tekstowa.odt

PDFObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 15 lutego 2021 roku o wydanych uzgodnieniach - skan dokumentu.pdf


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa budynku remizy strażackiej wraz z świetlicą wiejską w Ligocie Bialskiej - skan dokumentu.PDF

Wersja XML