Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: do 10 luty 2021 godz. 10.00, otwarcie o godzinie 10.30.


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert - skan dokumentu.pdf
PDFInformacja o kwocie sfinansowania zadania - skan dokumentu.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dfcc3887-8db6-40d6-b19c-00dd07a5a88c


DOCXZmiana - Załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Formularz cenowy.docx


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumentu.pdf

PDFPytania numer 4 wykonawców wraz z odpowiedziami z dnia 2 lutego 2021 roku - skan dokumentu.pdf

PDFPytania numer 4 wykonawców wraz z odpowiedziami z dnia 2 lutego 2021 roku - wersja tekstowa.pdf

PDFZmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia - zmiana terminu - skan z podpisem.pdf

PDFZmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia - zmiana terminu - wersja tekstowa.pdf


PDFPytania numer 3 wykonawców wraz z odpowiedziami z dnia 1 lutego 2021 roku - skan dokumentu.pdf
PDFPytania numer 3 wykonawców wraz z odpowiedziami z dnia 1 lutego 2021 roku - wersja tekstowa.pdf

PDFSzczegółowa specyfikacja techniczna zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych przed spękaniami.pdf


PDFPytania numer 2 wykonawców wraz z odpowiedziami z dnia 1 lutego 2021 roku - skan dokumentu.pdf
PDFPytania numer 2 wykonawców wraz z odpowiedziami z dnia 1 lutego 2021 roku - wersja tekstowa.pdf


PDFPytania Wykonawców wraz z odpowiedziami - skan dokumentu.pdf
PDFPytania Wykonawców wraz z odpowiedziami - wersja tekstowa.pdf

PDFProfil drogi - korekta 29 styczeń 2021.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej w Krobuszu - skan dokumentu.pdf
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w Krobuszu - skan dokumentu.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - Informacja dotycząca wykonawcy.docx
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy.doc
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.docx


PDFCzęść Opisowa.pdf
PDFGeologia -Krobusz.pdf
PDFK1.pdf
PDFK2.pdf
PDFK3-Profil.pdf
PDFORGANIZACJA RUCHU KROBUSZ 2020 PZT.pdf
PDFPozwolenie wodnoprawne-Krobusz.pdf
PDFPROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU-OPIS.pdf
PDFPrzedmiar Krobusz.pdf
PDFPZT- ogólny.pdf
PDFPZT-Instalacje elektryczne.pdf
PDFPZT-Instalacje Sanitarne.pdf
PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFS7.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf
PDFStrona tytułowa.pdf
 

Wersja XML