Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prężyna

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: do 10 luty 2021 godz. 11.00, otwarcie o godzinie 11.30.


PDFInformacja z sesji otwarcia - skan dokumentu.pdf
PDFInformacja o kwocie sfinansowania zadania - skan dokumentu.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/776d37a5-31aa-4c68-924f-b297e310a46e


DOCXZmiana - Załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Formularz cenowy.docx


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumentu.pdf

PDFPytania wykonawców wraz z odpowiedziami - wersja tekstowa.pdf

PDFPytania wykonawców wraz z odpowiedziami - skan dokumentu.pdf

PDFZmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia - zmiana terminu - skan z podpisem.pdf

PDFZmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia - zmiana terminu - wersja tekstowa.pdf


PDFProjekt wykonawczy elektryka IE 1.pdf
PDFProjekt wykonawczy elektryka IE 2.pdf
PDFProjekt wykonawczy elektryka IE 3.pdf
PDFProjekt wykonawczy elektryka Opis.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej w Prężynie - skan dokumentu.pdf
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia Przebudowa drogi gminnej w Prężynie - skan dokumentu.pdf
PDFInstrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - Informacja dotycząca wykonawcy.docx
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy.doc
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.docx
 


PDFcz.II Profil drogi.pdf
PDFCzęśc opisowa-elektryczna.pdf
PDFGeologia-Prężyna.pdf
PDFIE 2.pdf
PDFK1.pdf
PDFK2.pdf
PDFK3 cz.I Profil drogi.pdf
PDFObliczenia wytrzymałościowe-słupy elektryczne.pdf
PDFOpis droga Prężyna - pb.pdf
PDFORGANIZACJA RUCHU PRĘŻYNA-PZT 841x1680.pdf
PDFPozwolenie wodnoprawne-Pręzyna.pdf
PDFPROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.pdf
PDFPrzedmiar-Prężyna.pdf
PDFPZT-Instalacje elektryczne.pdf
PDFPZT-Instalacje Sanitarne.pdf
PDFPZT-Ogólny.pdf
PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFSpecyfikacja część ogólna- Prężyna.pdf
PDFSpecyfikacja Prężyna-inst.elektryczne.pdf
PDFStrona tytułowa.pdf
 

Wersja XML