Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała na dzień 3 lutego 2021 roku

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 323/4, km.3, obręb Radostynia, o powierzchni 0,0423 ha:

Wersja XML