Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do zamiany z dnia 3 lutego 2021 roku

1. Działka ewidencyjna numerze 2129/1 km.24 obręb Biała o powierzchni 0,0165 ha w celu regulacji granicy.


PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.439.2021 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2021 w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

Wersja XML