Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej z dnia 3 lutego 2021 roku

  1. Lokal mieszkalny numer 3 położony w budynku mieszkalnym w Białej przy ulicy Kilińskiego 10 wraz z udziałem w działce ewidencyjnej numer 1542 km.24 na rzecz dotychczasowego najemcy.
  2. Działka ewidencyjna numer 187/5 km.2 o powierzchni 0,0139 hektarów położona w Miłowicach na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.440.2021 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Kilińskiego 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu.pdf

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.441.2021 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu nr 187/5 km.2 położonej w Miłowicach, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmioto.pdf

Wersja XML