Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

Na podstawie Uchwały Nr V.76.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 roku,  z dniem 1 września 2011 roku utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku.
Jednostka działa na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Nr VI.88.2011 Rady miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 roku.

Dane jednostki:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w  Łączniku, ulica Fabryczna 4a, 48-220  Łącznik, telefon: 774371292.
Dyrektor Zespołu: Magdalena Sobczak,
Zastępca dyrektora: Mariola Nowicka.

Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku:

 1. Publiczne Przedszkole w Łączniku, ulica Fabryczna 4b, 48-220 Łącznik, telefon: 774376 378 wraz z Oddziałem Zamiejscowym w:
  1. Brzeźnicy 9,
  2. Chrzelicach 177,
  3. Pogórzu 162.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w  Łączniku z klasami I-VIII, ulica Fabryczna 4a, 48-220 Łącznik, telefon: 774371292 wraz z:
  1. Filią Szkoły w Pogórzu z klasami I-III, Pogórze 162, 48-220 Łącznik, telefon: 774375424.
Wersja XML