Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

Na podstawie Uchwały Nr V.76.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 roku,  z dniem 1 września 2011 roku utworzony został Zespół Szkolno-Przeszdzkolny w Łączniku.
Jednostka działa na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Nr VI.88.2011 Rady miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 roku.

Dane jednostki:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w  Łączniku
Adres: 48-220  Łącznik, ul. Fabryczna Nr 4a
Telefon: 77 4371 292
Dyrektor  Zespołu:  Magdalena Sobczak
Zastępca dyrektora:  Mariola Nowicka

Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku:

 1. Publiczne Przedszkole w Łączniku
  Adres: 48-220 Łącznik, ul. Fabryczna Nr 4b
  Telefon: 77  4376 378
  wraz z Oddziałem Zamiejscowym w:
  1. Brzeźnicy   Nr  9
  2. Chrzelicach  Nr  177
  3. Pogórzu Nr 162
    
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w  Łączniku z klasami I-VIII
  Adres: 48-220 Łącznik,  ul. Fabryczna Nr 4A
  Telefon: 77 4371 292
  wraz z:
  1. Filią Szkoły  w Pogórzu z klasami I-III
   Adres: 48-220 Łącznik, Pogórze Nr 162
   Telefon:  77 4375 424
Wersja XML