Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

KIEROWNICTWO


Burmistrz - Edward Plicko
Pok. Nr 13, tel. 77 438 85 31

Sekretarz Gminy  -  Grażyna Biały
Pok. Nr 17, tel. 77 438 85 51

Skarbnik Gminy - Klaudia Kopczyk
Pok. Nr 18, tel. 77 438 85 32


REFERAT ORGANIZACYJNY


Kadry - Dorota Solińska (kierownik referatu)
Pok. Nr 17, tel. 77 438 85 55

Sekratariat – Karolina Krzesińska
Pok. Nr 13, tel. 77  438 85 30, 438 85 31, Fax 77 438 76 79
e-mail:sekretariat@biala.gmina.pl

Obsługa Rady Miejskiej – Gabriela Prokopowicz
Pok. Nr 17, tel. 77 438 85 37


REFERAT FINANSOWY


Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk (kierownik referatu)
Pok. Nr 18, tel. 77 438 85 32

Księgowość - Gospodarka Odpadami - Norbert Dreszer
Pok. Nr 15, tel. 77 438 85 38

Podatki –  Iwona Frątczak-Urbaniec, Patrycja Kozaczewska
Pok. Nr 15, tel. 77 438 85 38

Księgowość Podatkowa – Edyta Marzotko
Pok. Nr 16, tel. 77 438 85 47

Księgowość Budżetowa – Katarzyna Oczkowska, Beata Czerska, Ewelina Sobota, Sylwia Hoppe-Nosol
Pok. Nr 19, tel. 77 438 85 36

Księgowość Budżetowa -  Anna Steliga
Pok. Nr 6, tel. 77 438 85 49

Księgowość Budżetowa - Żaneta Gwóźdź
Pok. Nr 15, tel. 77 438 85 38

Ewidencja Działalności Gospodarczej - Magdalena Kusber
Pok. Nr 16, tel. 77 438 85 33

Kasa – Anna Pientka
Pok. Nr 10, tel. 77 438 85 35


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Leokadia Schneider (kierownik referatu)
Pok. Nr 11, tel. 77 438 85 43

Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe, z-ca Kierownika USC – Regina Przyklenk
Pok. Nr 14, tel. 77 438 85 53

Ewidencja Ludności – Monika Zając
Pok. Nr 14, tel. 77 438 85 53

Zarządzanie kryzysowe, ochrona ppoż i sport – Mariusz Michalec
Pok. Nr 20, tel. 77 438 85 48


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Gospodarka Komunalna, Inwestycje – Aleksandra Sokołowska (kierownik referatu)
Pok. Nr 2a, tel. 77 438 85 42

Gospodarka Mieszkaniowa, Drogownictwo – Monika Miczka
Pok. Nr 2, tel. 77 438 85 56

Gospodarowanie Lokalami Komunalnymi - Sylwia Czerwińska
Pok. Nr 6, tel. 77 438 85 49

Planowanie Przestrzenne – Sybila Schinke
Pok. Nr 2, tel. 77 438 85 56

Ochrona Środowiska - Norbert Ofiera
Pok. Nr 1a, tel. 77 438 85 57

Gospodarka Odpadami - Elwira Gaier
Pok. Nr 1a, tel. nr 77 438 85 57

Zamówienia Publiczne - Anna Trinczek
Pok. Nr 1, tel. 77 438 85 59

Rolnictwo, Fundusz Sołecki - Maria Dryszcz
Pok. Nr 1, tel. 77 438 85 59

Promocja Gminy i Integracja Europejska - Karina Grelich-Deszczka
Pok. Nr 4, tel. 77 438 85 44

Fundusze Zewnętrzne - Anna Rogosz
Pok. Nr 4, tel. 77 438 85 44


STANOWISKA SAMODZIELNE


Oświata i sprawy społeczne - Jadwiga Małota
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, ul. Tysiąclecia 16, tel. 77 438 71 76


Gospodarka Nieruchomościami – Dawid Scholz
Pok. Nr 5, tel. 77 438 85 46


Informatyk – Sebastian Siorak
Pok. Nr 9, tel. 77 438 85 52

Wersja XML