Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

KIEROWNICTWO
 
Burmistrz - Edward Plicko
77 438 85 31
Pok. Nr 13
 
Zastępca Burmistrza - Mirosław Libront
77 438 85 58
Pok. Nr 12
 
Sekretarz Gminy  -  Grażyna Biały
Tel. 77 438 85 51
Pok. Nr 17
 
Skarbnik Gminy - Klaudia Kopczyk
Tel. 77 438 85 32
Pok. Nr 18
 
REFERAT ORGANIZACYJNY
 
Sprawy Kadrowe - Dorota Solińska (kierownik referatu)
Tel. 77 438 85 55
Pok. Nr 17
 
Sekratariat – Karolina Krzesińska
E-mail:
Tel. 77  438 85 30, 438 85 31
Fax 77 438 76 79
Pok. Nr 13
 
Obsługa Rady Miejskiej – Gabriela Prokopowicz
Tel. 77 438 85 37
Pok. Nr 17
 
REFERAT FINANSOWY
 
Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk (kierownik referatu)
Tel. 77 438 85 32
Pok. Nr 18
 
Księgowość - Gospodarka Odpadami - Norbert Dreszer
Tel/ 7 438 85 38
Pok. Nr 15
 
Podatki –  Ingrid Puchala, Iwona Frątczak-Urbaniec
Tel. 77 438 85 38
Pok. Nr 15
 
Księgowość Podatkowa – Edyta Marzotko
Tel. 77 438 85 47
Pok. Nr 16
 
Księgowość Budżetowa – Katarzyna Oczkowska, Beata Czerska, Ewelina Sobota, Anna Trinczek
Tel. 77 438 85 36
Pok. Nr 19
 
Księgowość Budżetowa -  Anna Steliga
Tel. 77 438 85 49
Pok. Nr 6
 
Księgowość Budżetowa - Żaneta Gwóźdź
Tel. 77 438 85 38
Pok. Nr 15
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej - Magdalena Kusber
Tel. 77 438 85 33
Pok. Nr 16
 
Kasa – Anna Pientka
Tel. 77 438 85 35
Pok. Nr 10
 
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, URZĄD STANU CYWILNEGO
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Leokadia Schneider (kierownik referatu)
Tel. 77 438 85 43
Pok. Nr 11
 
Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe, z-ca Kierownika USC – Regina Przyklenk
Tel. 77 438 85 53
Pok. Nr 14
 
Ewidencja Ludności – Monika Zając
Tel. 77 438 85 53
Pok. Nr 14
 
Zarządzanie kryzysowe, ochrona ppoż i sport – Mariusz Michalec
Tel. 77 438 85 48
Pok. Nr 20
 
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
Gospodarka Komunalna, Inwestycje – Aleksandra Sokołowska (kierownik referatu)
Tel. 77 438 85 42
Pok. Nr 2a
 
Gospodarka Mieszkaniowa, Drogownictwo – Monika Miczka
Tel. 77 438 85 56
Pok. Nr 2
 
Gospodarowanie Lokalami Komunalnymi - Sylwia Czerwińska
Tel. 77 438 85 49
Pok. Nr 6
 
Planowanie Przestrzenne – Grażyna Samitowska
Tel. 77 438 85 56
Pok. Nr 2
 
Ochrona Środowiska - Norbert Ofiera
Tel. 77 438 85 57
 Pok. Nr 1a
 
Gospodarka Odpadami - Elwira Gaier
Tel. nr 77 438 85 57
Pok. Nr 1a
 
Zamówienia Publiczne - Marlena Geisler-Trybis
Tel. 77 438 85 59
Pok. Nr 1
 
Rolnictwo, Fundusz Sołecki - Maria Dryszcz
Tel. 77 438 85 59
Pok. Nr 1
 
Promocja Gminy i Integracja Europejska - Karina Grelich-Deszczka
Tel. 77 438 85 44
Pok. Nr 4
 
Fundusze Zewnętrzne - Anna Rogosz
Tel. 77 438 85 44
Pok. Nr 4
 
STANOWISKA SAMODZIELNE
 
Oświata i sprawy społeczne - Jadwiga Małota
Tel. 77 438 71 76
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, ul. Tysiąclecia 16
 
Gospodarka Nieruchomościami – Dawid Scholz
Tel. 77 438 85 46
Pok. Nr 5
 
Informatyk – Sebastian Siorak
Tel. 77 438 85 52
Pok. Nr 9

 

Wersja XML