Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody i wodociągu grupowego „Pogórze” w miejscowości Górka Prudnicka

PDF  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody i wodociągu grupowego „Pogórze” w miejscowości Górka Prudnicka.pdf

Wersja XML