Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.448.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku po rozpatrzeniu  ofert na zadania publiczne w zakresie:

  1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
  2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych stwierdza, co następuje:

Na zadanie Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza  wpłynęła jedna oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ulica Szpitalna 5a, 48-010 Opole. Data wpływu – 29.01.2021 roku. Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie:  Stacja Opieki Caritas w Białej ulica Stare Miasto 24, 48-210 Biała.

Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym  Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji  wyżej wymienionego zadania.

Kwota dofinansowania  zadania z budżetu gminy na rok 2021 wynosi 100000,00 zł.

Na zadanie Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych  wpłynęła jedna oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ulica Szpitalna 5a, 48-010 Opole. Data wpływu oferty - 29 stycznia 2021 roku.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie: Stacja Opieki Caritas w Białej ulica Stare Miasto 24, 48-210 Biała.

Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym  Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji  wyżej wymienionego zadania.

Kwota dofinansowania zadania z budżetu gminy na rok 2021 wynosi  50000,00 zł.


PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 - skan dokumentu.pdf

Wersja XML