Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej z dnia 10 marca 2021 roku

  1. Lokal mieszkalny numer 7 położony w budynku mieszkalnym w Białej przy ulicy Kołłątaja 4 wraz z udziałem w działce ewidencyjnej numer 1075/3 i 1075/4 km.18 na rzecz dotychczasowego najemcy.

  2. Lokal mieszkalny numer 4 położony w budynku mieszkalnym w Kolnowicach nr 14 wraz z udziałem w działce ewidencyjnej numer 312 km.2 na rzecz dotychczasowego najemcy.


PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.459.2021 Burmistrza Białej z dnia 10-03-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Kołłątaja 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob.pdf

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.460.2021 Burmistrza Białej z dnia 10-03-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Kolnowice 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p.pdf
 

Wersja XML