Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym z dnia 10 marca 2021 roku

  1. Lokal mieszkalny numer 3 położony w budynku mieszkalnym w Białej przy ulicy 1go Maja 48 wraz z udziałem w działce ewidencyjnej numer 1089/1 km.18 przetarg nie ograniczony.


PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.458.2021 Burmistrza Białej z dnia 10-03-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1go Maja 48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm.pdf

Wersja XML