Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Kształtowanie i ochrona środowiska.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Naliczanie wymiaru ewidencja i pobór opłat.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Naliczanie wymiaru ewidencja i pobór podatków.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Obsługa dowodów osobistych.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Obsługa finansowa.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Obsługa finansowa funduszu sołeckiego.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Ochrona zwierząt.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Ochrona zwierząt.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Organizacja i działalność rady miejskiej oraz organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Organizacja i prowadzenie staży.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Organizacja i realizacja zadań dotyczących nauczania, wychowania i wspierania dzieci uczniów.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Prowadzenie działalności socjalnej.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Prowadzenie gospodarki komunalnej.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Przeprowadzanie naborów kandydatów do pracy.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Realizacja spraw dotyczących obywatelstwa, ewidencji ludności i spraw meldunkowych.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Realizacja spraw dotyczących upraw maku i konopi.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Realizacja zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Realizacja zadań dotyczących spraw obronnych.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji, postulatów i inicjatywy obywateli.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Transmitowanie utrwalanie i udostępnianie nagrań sesji rady miejskiej.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Udostępnianie informacji publicznej.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Udzielanie zamówień publicznych.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Monitoring.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zarządzanie drogami gminnymi.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zarządzanie informacjami niejawnymi.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.pdf

Wersja XML